Eğitimler

Add to wishlist
3750 TL
Hukuk : AYM Başvuru Eğitimleri

Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, BM Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri Uzmanlık Eğitimi

Alacağınız bu eğitim ile temel hak ve özgürlüklerin bireysel başvuruya konu edilmesinde izlenmesi gereken esas ve usulü öğreneceksiniz.

(3)
Add to wishlist
2850 TL
Hukuk : KVKK Uzmanlık Eğitimleri

KVKK Uzman Danışmanlık Eğitimi

KVKK Mevzuatına ve uygulamaları hakkında yeterlilikte danışmanlık yapabilecek ARANAN KVKK UZMAN'ı siz olacaksınız.

(0)
Add to wishlist
1500 TL
Hukuk : KVKK Uzmanlık Eğitimleri

Özel Sektör Kurumları için KVKK Eğitimi

(0)
Add to wishlist
1500 TL
Hukuk : KVKK Uzmanlık Eğitimleri

Sağlık Kuruluşları ve Çalışanları KVKK Eğitimi

(0)
Add to wishlist
1500 TL
Hukuk : KVKK Uzmanlık Eğitimleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları KVKK Eğitimi

(0)
Add to wishlist
1500 TL
Hukuk : KVKK Uzmanlık Eğitimleri

KVKK Çalışan Farkındalık Eğitimi

(0)
Add to wishlist
7500 TL
Hukuk : Hukuk İngilizcesi

Hukuk İngilizcesi

Uluslararası ilişkilerin bu hızla yayılmasından dolayı çeşitli avukatlık hizmetlerinin sadece Türkçe olarak değil, ayrıca İngilizce olarak da sunulabi...

(0)
Add to wishlist
2850 TL
Hukuk : Kapsamlı Bilişim Hukuku

Kapsamlı Bilişim Hukuku

Bilişim Dünyasında Yer Alan; Siber Güvenlik, Adli Bilişim, KVKK ve Bilişim Hukukuna Dair Hazırlanan Kapsamlı Eğitimimiz ile Bilişim Hukukunda ARANAN U...

(0)