Eğitimler

Add to wishlist
2500 TL
Adli Bilimler : Adli Muhasebe

Adli Muhasebe Uzmanlık Eğitimi

Adli Muhasebe Uzmanlık Eğitimi; eğitimlerimiz offline olarak uygulamalı örnek ve gerçek suç senaryoları üzerinden gerçekleştirilecektir. Alacağınız eğ...

(3)
Add to wishlist
3000 TL
Sosyal Medya Kullanımı : Siber Güvenlik

Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi

“Uygulamalı Sızma Testi” eğitimi, baştan sona uygulamalı örneklerle makinelerin zafiyet taramalarının yapılması ve tespit edilen zafiyetler üzerinden ...

(3)
Add to wishlist
3000 TL
Adli Bilimler : Adli Balistik

Adli Balistik Uzmanlık Eğitimi

Ülkemizde ateşli silahla işlenen vakaların çokluğu sebebiyle özellikle bu alanda oluşan bilirkişilik ihtiyacını öne çıkarmıştır. Bu sebeple polisler, ...

(0)
Add to wishlist
3000 TL
Adli Bilimler : Adli Bilişim

Adli Bilişim Uzmanlığı Eğitimi

Sayısal ya da analog usullerle geçici ya da kalıcı kayıt yapılabilen elektromanyetik ve elektro optik ortamlarda korunan ya da bu ortamlardaki olanakl...

(3)
Add to wishlist
3000 TL
Adli Bilimler : Adli Belge

Adli Belge ve Sahtecilik İncelemeleri Eğitimi

Adli belge incelemeleri, bir belgenin bilimsel yöntemler ve analitik teknikler kullanılarak adli amaçlarla incelenmesi işidir. Ülkemizde her yıl yüzle...

(1)
Add to wishlist
3750 TL
Hukuk : AYM Başvuru Eğitimleri

Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, BM Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri Uzmanlık Eğitimi

Alacağınız bu eğitim ile temel hak ve özgürlüklerin bireysel başvuruya konu edilmesinde izlenmesi gereken esas ve usulü öğreneceksiniz.

(3)