Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi

Açıklama

Penetrasyon: virüsün bir şekilde hücre içine girmesi demektir. İnsan vücuduna giren bir virüs fark edildiğinde nasıl gerekli ve doğru iyileştirmeler yapılıyor ve virüsün dışarı atılması bekleniyorsa bu sanal alanlar için de geçerlidir.Günümüzde oldukça gelişmiş olan,insanların fazlasıyla vakit geçirerek verilerini fark ederek veya etmeden paylaştığı, teknoloji ve ağ sistemlerinin saldırılara karşı korunması için geliştirilmiş bir sistem olan Sızma Testi, sistemin güvenliğini değerlendirmek üzere bir bilgisayar sistemi üzerinde gerçekleştirilen temsili bir siber saldırıdır. Siber saldırı sonucunda ortaya çıkan durum rapor edilmelidir ki saldırılara karşı gerekli önlemler alınsın, karşılaşılması olası durumlara karşı hazır olunsun ve tekrarının olmaması için tedbirler alınıp zaman kazanılsın. Bu nedenle uygulamalı sızma testi eğitimi sizi; sistemin zafiyetlerini tanımaya, gerekli önlemleri alıp zaman kazandırmaya ve sonuçlarının raporlanarak düzeltilmesi gereken altyapıları tespit edip kendinizi daha da geliştirip bu alanda daha zor saldırılara karşı hazır hale gelebilmenizi sağlar.

SİBER GÜVENLİK

Siber güvenlik, kurumların ve bireylerin bilgi/veri trafiğinde karşılaşabileceği zararlı ağ sistemlerine karşı önlem almak için oluşturulmuş bir sistemdir. İnternet ortamının kendini güncellediği her an karşılaşılabilecek sorunlara karşı önlem alarak kurumun veya bireyin zarar görmesini engelleyen siber güvenlik uzmanı sızma testi ile sistemin zafiyetlerini bularak verilerin hasar görmemesi veya çalınmaması için 3 farklı yöntem kullanır.

1.Beyaz Şapka (Beyaz kutu) Testi, sistem yöneticisinin bilgilerine sahip olarak bir güvenlik değerlendirmesi yapılır ve bilgi toplama aşamasına geçilerek zafiyet tarama işlemleri yapılır.

2.Siyah Şapka (Siyah Kutu) Testi, sistem içinden biri olmadan saldırgan bakış açısı ile yapılan güvenlik testi aşamasıdır.

3.Gri Şapka (Gri Kutu) Testi, sistemdeki herhangi bir hizmeti kullanan çalışanların veya yüklenicilerin erişim yetkilerinin değerlendirildiği test aşamasıdır.  

 Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağına karar verilir, uygulanır ve raporlanır. Rapor sonucunda kurum gerekli güvenlik önlemlerini alır.   

Siber Güvenlik Uzmanlığı Nedir?

Siber Güvenlik Uzmanı çalıştığı/hizmet verdiği kurumun elektronik bilgi sisteminin korunmasını sağlayan kişidir. Özel ya da devlet kurumlarında çalışabilir. Siber ağların ve bilgisayar teknolojilerinin her geçen gün gelişmesi nedeniyle bu sektörde nitelikli personel ihtiyacı da oldukça fazladır.

Siber Güvenlik Uzmanına Neden İhtiyaç Duyulur?  

Siber güvenliğin birincil amacı, bireyin ve şirketlerin/kurumların verilerini internet ortamında güvence altına almaktır. Bu önemli konuda bilinçsiz veya bilgisiz olmak, birçok sorunu beraberinde getirebilir.   

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kurulum (Virtualbox, Metasploitable Linux, Sanal Makine)
 • Kali Linux Ortamını Tanıma
 • Kali Linux Komutları
 • Sızma Testinde Başlıca Temel Komutlar ve Temel Bilgiler
 • Metasploitable-2 Kurban Makinesinin Taranması
 • Samba Servisi Smbd Servisinin Hacklenmesi
 • Java-rmi Servisinin Hacklenmesi
 • Port ve Servislerin Doğru Okunarak Örnek Bir Zafiyetin Tespiti
 • Bind Shell ve Reverse Shell Kavramları
 • Apachi Thomcat Örnek Uygulama
 • Portların Kapsamlı Taranarak Keşfedilen Yeni Servislerin Hacklenmesi
 • Nfs Portokolü Üzerinden Metasploitable-2 Diskinin Ele Geçirilmesi
 • Ele Geçirilmiş Password ve Shadow Dosyası Üzerinden Şifrelerin Kırılması
 • Mysql Veri Tabanı Üzerinden Kurban Makinede Kritik Verilerin Ele Geçirilmesi
 • Web Güvenliği Sql İnjection Zaafiyeti Tespiti ve Manipülasyon Yöntemleri
 • Web Güvenliği Command Injection Zafiyeti
 • Web Güvenliği  XSS Zafiyeti
 • Web Güvenliği LFI, CSRF Zafiyeti
 • Web Güvenliği Dosya Yükleme Zafiyeti
 • Siber Güvenlik Uygulama Platformları: Hackthebox, Tryhackme
 • CTF- Capture The Flag ( Bayrak Bulma) Kavramı ve Bounty Hunter (Ödül Avcılığı) Kavramları
 • Proxy Üzerinden Zaafiyet Tespiti ve Manipülasyonu: Burp Suite Uygulama Örneği
 • Sızma Testi Aşamaları Nelerdir? Araştırma Sayfaları ve Örnek Uygulamaları ve Siber Güvenlikte Kariyer Yapma

KAZANIMLAR

 • İmha edilmiş ya da zarar görmüş verileri kurtarmak,
 • Veritabanı Yönetimi,
 • Algoritma çözümleme ve yenilerini geliştirme,
 • Saldırı engelleme, saldırı analizi,
 • Suç kanıtlarını ortaya çıkarmak, belgelemek ve raporlamak,
 • Gerektiğinde suçla ilgili mahkeme raporlarını hazırlamak
 • Çalıştığı kişi veya kuruluşun ağ sistemindeki saldırı zaaflarını belirleme ve bu zaaflara karşı önlem alma,
 • Olası saldırılar karşısında yaşanacak olan kayıpları asgari seviyeye indirme,
 • Yeni yazılımlar oluşturarak siber saldırı ataklarına karşı en yüksek performansı gösterecek ürünleri planlama ve kullanma.
 • Sosyal Mühendislik,
 • Şifre ele geçirme ve zararlı yazılımlar,
 • Zafiyet taramaları,
 • Bilişim suçlarını analiz edebileceksiniz.

Kimler alabilir?

 • Siber Güvenlik Alanında Gelişmek ve Proje Yapmak İsteyenler
 • Yazılım Alanında Gelişmek ve Proje Yapmak İsteyenler
 • Mühendislik ve Bilişim Bölümleri Öğrencileri
 • Sektörün İçerisinde Olup Kendini Geliştirmek İsteyenler
 • Hacker Eğitimi Almak İsteyenler 

Bu eğitimde; eğitime katılım sağlayan katılımcılara, siber güvenlik alanında tüm detaylara vakıf olarak, tam donanımlı bir siber güvenlik uzmanı olmaları sağlanacaktır. 

Ne Öğreneceksin?
 • Ağ Taramaları

 • Sistem Hacking

 • Sızma Testi Nasıl Planlanır?

 • Sızma Testi Gerçekleştirme Yöntemleri

 • İç ve Dış Ağlara Yönelik Zafiyet Tespitleri

 • Aktif Bilgi Toplama ve Port Tarama Yöntemleri

 • Sızma Testi Adımları

 • Sızma Testi Araçları

 • Sızma Testi Metodolojisi

 • Uygulamalı Saldırı Teknikleri

 • Kali Linux Pentest Makinesini Tanıma

 • Metasploitable-2 Kurban Makinesi

 • Ağ Ortamında Sistemlerin Keşfi

 • Port ve Servis Tarama

 • Tespit Edilen Zafiyetli Servislerin Hacklenmesi

 • Bind Shell ve Reserve Shell Kavramları

 • Web Zafiyetleri

 • SQL Injection

 • XSS

 • Command Injection

 • LFI

 • CSRF

 • Dosya Yükleme Zafiyetleri

 • Burpsuite Kullanımı

 • Ödül Avcılığı Kavramı

 • Siber Güvenlik Uygulama Platformları

 • Capture the Flag Kavramı

 • Siber Güvenlik Kariyer Planlama


Gereklilikler

Dersler

 • 23 Dersler
 • 04:29:25 Saat
 • Virtualbox, Metasploitable Linux,Sanal Makine Kurulumu00:09:00
 • Eğitime Giriş ve Kali Linux Ortamını Tanıma 00:04:46
 • Kali Linux Komutları00:20:52
 • Sızma Testinde Başlıca Temel Komutlar ve Temel Bilgiler00:17:09
 • Metasploitable-2 Kurban Makinasının Taranması00:07:46
 • Samba Servisi Smbd Servisinin Hacklenmesi00:10:36
 • Java-rmi Servisinin Hacklenmesi00:07:41
 • Port ve Servislerin Doğru Okunarak Örnek Bir Zafiyetin Tespiti00:03:37
 • Bind Shell ve Reverse Shell Kavramları00:07:45
 • Apachi Tomcat Üzerinden Uygulama Örneği00:09:47
 • Portların Kapsamlı Taranarak Keşfedilen Yeni Servislerin Hacklenmesi00:10:02
 • Nfs Portokolü Üzerinden Metasploitable-2 Diskinin Ele Geçirilmesi 00:10:30
 • Ele Geçirilmiş Password ve Shadow Dosyası Üzerinden Şifrelerin Kırılması00:11:02
 • Mysql Veri Tabanı Üzerinden Kurban Makinada Kritik Verilerin Ele Geçirilmesi00:07:31
 • Web Güvenliği Sql İnjection Zaafiyeti Tespiti ve Manipülasyon Yöntemleri 00:18:50
 • Web Güvenliği Command Injection Zafiyeti00:09:33
 • Web Güvenliği XSS Zafiyeti00:15:15
 • Web Güvenliği LFI, CSRF Zafiyeti00:08:44
 • Web Güvenliği Dosya Yükleme Zafiyeti00:24:23
 • Siber Güvenlik Uygulama Platformları: Hackthebox, Tryhackme00:20:04
 • CTF- Capture The Flag ( Bayrak Bulma) Bounty Hunter (Ödül Avcılığı) Yarışmaları00:11:28
 • Proxy Üzerinden Zaafiyet Tespiti ve Manipülasyonu: Burp Suite Uygulama Örneği00:08:58
 • Sızma Testi Aşamaları Nelerdir? Araştırma Sayfaları ve Örnek Uygulamaları ve Siber Güvenlikte Kariyer Yapma00:14:06

About instructor

Eğitmen
Name : Yılmaz Değirmenci
Reviews : 3 Reviews
Student : 27 Students
Eğitimler : 1 Eğitimler

Reviews

5
Based on 3 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars

Özlem Elmas - Tue, 10-May-2022

Saati az diye tereddüt etmiştim ama gayet başarılı bir eğitim oldu hiç uzatmadan Sızma Testini anlatmış hocamız.İşi bilen birinin anlattığı çok belli oluyor baştan iyi bir eğitim alınca kendini geliştirip bu işi yapacağın bir alan alacaklara tavsiye ederim.

İris Cedden - Wed, 25-May-2022

Çok yararlı oldu teşekkür ederim

muhammet bayram - Mon, 30-May-2022

Sızma Testi anlatımını uygulamalı görmek istiyorsanız alın. Piyasadaki gibi anlatım şeklinde arkada video oynasın videolar şeklinde değil.İsteyince demo ders de atıyorlar.Tereddüt etmiştim saatinden dolayı, gayet yeterli olmuş hocamızın son videodaki tavsiyelerini değerlendireceğim.Teşekkürler.