Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, BM Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri Uzmanlık Eğitimi

Açıklama

Wise Academy olarak düzenlemiş olduğumuz bu eğitim Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Birleşmiş Milletler Mekanizmalarının başvurulara yönelik oluşturduğu kriterleri kavramsallaştıran bir çalışmaya duyulan ihtiyacın ürünüdür. 

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nde yer alan ve mahkeme içtihatları ile somutlaştırılan usulü kavrayacak, başvuru koşullarını detaylı öğreneceksiniz. Böylelikle temel mevzuata uygun başvurularınızı kabul edilebilirlik standartlarına uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

      1. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU USULÜ VE KABUL  EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ

 • AYM Bireysel Başvuru Tarihçesi
 • AYM Bireysel Başvuru İstatistikleri
 • Hukuk Yollarının Tüketilmesi
 • Ne Zaman Başvurulur?
 • Kimler Başvurabilir?
 • Hangi Hak İhlalleri İçin Başvurulabilir?
 • Başvuru Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?
 • Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecekler Nelerdir?
 • Mazeret, Tedbir, Gizlilik ve Adli Yardım Kriterleri Nelerdir?
 • Başvuru Nasıl Yapılır?
 • Usule Yönelik Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir?
 • Esasa Yönelik Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir?
 • Ek Beyan Sunulabilir mi?
 • Bakanlık Cevabına Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 • AYM Hak İhlali Kararının  Sonuçları Nelerdir?
 • Hak İhlali Verilmediği Durumlarda Ne Yapmak Gerekir? 

        2. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU VE KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ

 •  AİHS ve AİHM Bireysel Başvuru Tarihçesi
 • AİHM Bireysel Başvuru İstatistikleri
 • İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi
 • Ne Zaman Başvurulur?
 • Kimler Başvurabilir?
 • Hangi Hak İhlali İçin Başvurulabilir?
 • Başvuru Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?
 • Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
 • Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir?
 • Başvuru Sonrası Eksikler Tamamlanabilir mi?
 • Hükümet Cevabına Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 • Dostane Çözüm Nedir? Nasıl Uygulanır?
 • Büyük Daire Başvurusu ve İşleyişi Nasıldır?
 • Pilot Karar Nedir?
 • AİHM Hak İhlali Kararının Sonuçları Nelerdir?

        3. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİREYSEL BAŞVURU USULÜ VE KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ

 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi
 • Birleşmiş Milletler Denetim Usulleri
 • Sözleşme İçi Sistem
 • Sözleşmelerde Öngörülen Denetim Usulleri
 • Sözleşme Dışı Sistem
 • MSHS ve İnsan Hakları Komitesi Tarihçesi
 • BM İnsan Hakları Komitesine Bireysel Başvuru
 • Ne Zaman Başvurulur?
 • Kimler Başvurabilir?
 • Hangi Devletlere Karşı Başvuruda Bulunulabilir?
 • Avukatla Temsil Zorunlu mu?
 • Adli Yardım Sağlanıyor mu?
 • Hangi Hak İhlalleri İçin Başvurulabilir?
 • Başvurunun Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?
 • Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecekler Nelerdir?
 • Hükümet Cevabına Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 • BM Hak İhlali Kararının Sonuçları Nelerdir?
 • BM'ye Başvuranlar AİHM'ye Başvuramaz mı?AİHM'ye Başvuranlar BM'ye Başvuramaz mı?
 • AİHM Başvurusunu Kaçıranlar veya Başvurusu Reddedilenler BM'ye Başvurabilir mi?
 • BM Keyfi Tutukluluk Çalışma Grubuna Bireysel Başvuru

KİMLER ALABİLİR?

 • İnsan Haklarına İlgi Duyan Hukukçular, 
 • Hukuk Fakültesi Öğrencileri ve Araştırmacılar,
 • AYM, AİHM, BM Nezdinde Başvuru Yapmayı Planlayan Her İlgili  eğitimi alabilir.

KAZANIMLAR

 • AYM, AİHM ve BM bireysel başvurularında yetkinliğe sahip olacaksınız.
 • Hak ihlallerini kayda geçirerek yargı sisteminin iyileşmesine katkı sağlayacaksınız.

 • Bireysel başvurularınızın şekil şartları nedeniyle reddedilme oranını düşüreceksiniz

 • Ülkemizin hukuk ve insan hakları karnesinin daha iyi olmasına katkı sağlayacaksınız.

 • Uzmanlaşma ile birlikte daha yüksek gelir potansiyeline erişeceksiniz.

 • Bireysel başvurularda hak ihlali kararı alma oranını artıracaksınız.
 • Hak ihlallerini çözüme kavuşturabilmek için gerekli koşulları öğreneceksiniz.

 • Bireysel başvuruda başarılı olabilmek için iç hukukta dikkat edilmesi gerekenleri göreceksiniz.

Ne Öğreneceksin?
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamından Korunan Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir?

 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu İle İlgili Temel Bilgiler

 • Anayasa Mahkemesinde Esas ve Usule Yönelik Kabul Edilebilirlik Kriterleri

 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu ile ilgili Temel Bilgiler

 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamından Korunan Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir?

 • Uyuşmazlıkların Çözüm Sürecinde Mükellef Hakların Korunması Açısından Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Usulleri

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Kılavuzu ve Raporlama Yöntemleri

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları ve Uygulama Yöntemleri

 • Birleşmiş Milletler Mekanizmalarına Başvuru Kılavuzu ve Raporlama Yöntemleri

 • Bireysel Başvuru Usulünde Kabul Edilebilirlik Kriterleri

 • Bireysel Başvuru ile İlgili Mevzuat

 • Müvekkil Hak ve Özgürlüklerinin Bireysel Başvuru Yoluyla Korunmasına İlişkin Kararların Değerlendirilmesi

 • Bireysel Başvuruların Bölümlere ve Komisyonlara Tevzi Süreçleri ve Aşamaları

 • Başvuraların İncelenme Sırası Yazışmalar İle Bilgi, Belge İsteme ve Tebliğ Süreçleri

 • Bireysel Başvurunun Esastan İncelenmesi Sonunda Verilebilecek Kararlar ve Kararlara İtiraz Başvuru Yöntemleri

 • Karşılaştırmalı Hukuk ve Dava Örnekleri


Gereklilikler

Dersler

 • 44 Dersler
 • 09:38:22 Saat
 • AYM Bireysel Başvuru Tarihçesi00:07:05
 • AYM Bireysel Başvuru İstatistikleri00:07:31
 • Hukuk Kanun Yollarının Tüketilmesi00:11:59
 • Ne Zaman Başvurulur?00:09:29
 • Kimler Başvurabilir?00:05:49
 • Hangi Hak İhlalleri İçin Başvurulabilir?00:09:29
 • Bireysel Başvuru Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?00:04:01
 • Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?00:32:22
 • Mazeret, Tedbir, Gizlilik ve Adli Yardım Kriterleri Nelerdir?00:13:13
 • Başvuru Nasıl Yapılır?00:06:02
 • Usule Yönelik Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir? Olağan Hukuk Yollarının Tüketilmesi00:19:07
 • Bireysel Başvuru Süresi00:16:20
 • Esasa Yönelik Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir? -Açıkça Dayanaktan Yoksunluk00:17:05
 • Anayasal ve Kişisel Önem-Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması00:13:54
 • Ek Beyan Yapılabilir mi?00:04:59
 • Bakanlık Cevabına Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?00:03:17
 • AYM Hak İhlalinin Sonuçları Nelerdir?-Hak İhlali Kararı Verilmediği Durumlarda Ne Yapmak Gerekir?00:12:03
 • AİHM'ye Başvuru Aşamaları ve AİHM Tarihçesi00:09:16
 • AİHM'ye Bireysel Başvuruların İstatistikleri00:10:10
 • İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi00:12:27
 • AİHM'ye Ne Zaman Başvuru Yapılır?00:09:14
 • AİHM'ye Bireysel Başvuruyu Kimler Yapabilir?00:08:47
 • Hangi Hak İhlalleri İçin Başvuru Yapılabilir?00:06:28
 • AİHS Tarafından Koruma Altına Alınan Haklar00:19:51
 • AİHS Tarafından Koruma Altına Alınan Haklar00:28:54
 • AİHM Başvuru Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?00:10:23
 • AİHM Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?00:34:45
 • AİHM Başvurusunda Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir?00:55:32
 • AİHM Başvuru Sonrası Takip ve ECOMMS Kullanımı Nasıl Yapılır?00:07:52
 • Hükümetin Cevabına Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?00:10:06
 • Dostane Çözüm Nedir? Nasıl Uygulanır?00:04:39
 • Büyük Daire Başvurusu ve İşleyişi Nasıldır?00:16:58
 • Pilot Karar Nedir?00:05:45
 • AİHM Hak İhlali Kararının Sonuçları Nelerdir?00:09:24
 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Tarihçesi00:05:30
 • Birleşmiş Milletler Denetim Usulleri 00:03:55
 • Sözleşme İçi Sistem00:17:13
 • Sözleşmelerde Öngörülen Denetim Usulleri00:16:09
 • Sözleşme Dışı Sistem00:07:46
 • MSHS ve İnsan Hakları Komitesi Tarihçesi00:11:27
 • BM İnsan Hakları Komitesine Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır?00:16:11
 • Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecekler Nelerdir?00:14:45
 • BM Bİreysel Başvuru Usulünde Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları 00:13:32
 • BM Keyfi Tutukluluk Çalışma Grubuna Bireysel Başvuru00:17:38

About instructor

Eğitmen
Name : Av. Levent Mazılıgüney
Reviews : 3 Reviews
Student : 20 Students
Eğitimler : 1 Eğitimler

Reviews

5
Based on 3 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars

ayşe tolga - Tue, 10-May-2022

Çok başarılı bir eğitimdi hocamız gayet açık ve anlaşılır bir dil kullanmış.Bireysel Başvuru örnek anlatımlarıyla güzel bir eğitim olmuş.AİHM ve BM başvuruları için almıştım eksiklerimi tamamladım. Emeği geçen herkese teşekkürler.

MERVE VURAL - Fri, 13-May-2022

Bireysel Başvurular ile ilgili tam bir eğitim almak istiyordum hocamızın ve emek veren herkesin emeğine sağlık çok güzel hazırlanmış.

ali yurtseven - Tue, 24-May-2022

Bireysel Başvurularda derlenmiş toplanmış en net, anlaşılır ve açıklamalı anlatım olmuş. Bireysel Başvuru yapmak isteyenlere tavsiye ederim.