Adli Muhasebe Uzmanlık Eğitimi

Açıklama

Adli Muhasebe, bir bireyin ve işletmenin muhasebesel yönü ağır basan olaylarını, hukuksal anlaşmazlıklarını ve çözümünü araştıran, araştırırken muhasebenin temel standartları; denetim ve araştırma becerilerini kullanan, aynı zamanda hukuk, denetim, psikoloji, kriminoloji, grafoloji bilimlerinin iç içe geçtiği yeni bir bilim dalıdır. Adli muhasebe, yasal işlemlere konu olmuş olaylarda kullanılmaya uygun raporlanabilir bir muhasebe analizi sağlar. Adli muhasebe gelişmiş ülkelerde yüz yıllardır var olan Türkiye’de yeni gelişmekte olan bir çalışma alanıdır.

Adli muhasebeci, sayıların arkasındaki gerçek niyeti ve üstü örtülen gerçekleri bularak bu durumdan ortaya çıkan hak ve mahrumiyetlerini, zarar ve ziyan tespitlerini yapan ehliyet sahibi kişilerdir.

DERS İÇERİĞİ

 • Adli Muhasebe Kavramı ve Özellikler
 • Adli Muhasebe Teknikleri ve Adli Muhasebe Etiği
 • Suç, Sapma ve Ceza
 • Hile teorisi
 • Hukuki Deliller
 • Soruşturma ve Yazışma Teknikleri
 • Dava Destekleri
 • Uzman Tanıklık
 • Hile Yolsuzluk ve Suistimal Araştırmacılığı
 • Adli Muhasebe ve Konkordato
 • Hile Önleme Teknikleri
 • Adli Muhasebe Belge Yazı ve İmza İncelemeleri
 • Yalan Tanıklık ve Yalan Tespit Yöntemleri
 • Bankacılıkta Dolandırıcılık ve Hile Tespitleri
 • İnşaat Sektöründe Hile
 • Otel Sektöründe Hile 
 • Örnek Uygulamalar 
 • Fail ve Mağdur 
 • Sigorta Sektöründe Hile 
 • Adli Muhasebe Uygulamaları

NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Adli Muhasebe, mahkemede bir mali suçun niteliğini açıklamak için sıklıkla kullanılır. İhtiyaç duyulan bazı önemli alanlar;

 • Boşanma davalarında mal paylaşımı ve tarafların varlıklarını gizlemek için kullandıkları hilelerin ortaya çıkartılması,
 • Belge sahtekârlıkları,
 • Bilgisayar hileleri, 
 • Kredi kartı hileleri
 • Dijital dolandırıcılık
 • Vergi hileleri
 • Zimmet
 • Finansal bilgi manipülasyonları hile ve yolsuzluklar
 • Hileli iflas
 • Şüpheli Şirket birleşmeleri
 • Şirket bölünmeleri ve devir işlemleri gibi nedenlerle hissedarlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi
 • Söz konusu olduğu durumlarda şirketin değerlendirilmesi ve gerçek kazanç kaybının saptanması

BU EĞİTİMİ KİMLER ALABİLİR?

 • Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa Tabi Olanlar,
 • Avukatlar
 • Hakim ve Savcılar
 • Adliye Çalışanları
 • Uzman Görüşü ve Mütalaası Yazmak İsteyenler
 • Kamuda Maliye Alanında Çalışanlara
 • İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri Mezunları
 • Bu Alanda Bilirkişilik Yapmak İsteyenler
 • Hali Hazırda Bilirkişilik Yapanlar
 • Meslek Yüksek Okulu Mezunları
 • Meslek Lisesi Mezunları
 • Lise Mezunları
 • Kendini Bu Alanda Yetiştirmek İsteyen İdareci ve Yöneticiler
 • Adli Muhasebe Alanında Uzmanlaşmak İsteyenler


KAZANIMLAR NELERDİR?

Adli muhasebeyi diğer adli bilim alanlarından ayıran en önemli özellik bu alandaki bilgi ve becerinizin artması ile herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan inceleme yaparak hizmet verebiliyor olmanızdır.

Bilirkişi olma fırsatı; Bilirkişilik Daire Başkanlığının istediği standartları yerine getirerek bilirkişi olabilir ve dosya başına belirlenen ücretleri kazanabileceksiniz.

Adli Muhasebe Eğitimi değişen suç ve suçlu tiplerinin ortaya çıkmasıyla avukatlar da kendilerini diğer meslektaşlarından ayrıştırmaktadır. Özellikle çok sayıda usulsüzlük ve su istimalin olduğu bu günlerde bu davaların aranan kişisi olabilirsiniz.

Denetçiler ve müfettişler, araştırmalarına konu kişi ve kurumları, olası kayıpların ve kaçakların hangi usullerle ve nerelerden gerçekleştiğini bilerek görevlerini yerine getirebilirler. Adli muhasebe eğitimi ile bu eğitimi almayan meslektaşlarına göre avantajlı olursunuz.

Özellikle büyük mali hareketliliklerin yaşandığı banka ve sigorta firmalarında, teftişe konu durumların incelenmesi suistimallerin önlenmesinde sigortacılar ve bankacılar için önem arz etmektedir.

Mütalaa yazabilirsiniz; bu eğitim sonunda kendinizi geliştirerek avukatlarla çalışabilir ve müvekkilleri için mütalaa yazıp gelir elde edebilirsiniz.

Geniş bir saha araştırması sonucu ortaya çıkan bu eğitim sonunda katılımcılar, Adli Muhasebe Uzmanlığına dair tüm detaylara vakıf olacak, örnek vaka uygulamalarıyla tam donanımlı bir Adli Muhasebe Uzmanı olmaları sağlanacaktır.

Ne Öğreneceksin?
 • Adli Muhasebe Kavram ve Teknikleri

 • Denetim, Hile ve Adli Muhasebe Arasındaki İlişki

 • Yazışma ve Soruşturma Teknikleri

 • Dava Konusu Olaylarda Uzman Tanıklık

 • İşletmelere Yönelik Hile Denetimi

 • Adli Muhasebe Uygulamaları


Gereklilikler

Dersler

 • 59 Dersler
 • 40:03:18 Saat
 • Adli Muhasebe Kavramı ve Özellikler 100:39:02
 • Adli Muhasebe Kavramı ve Özellikleri 200:35:37
 • Adli Muhasebe Teknikleri ve Adli Muhasebe Etiği 100:40:03
 • Adli Muhasebe Teknikleri ve Adli Muhasebe Etiği 200:38:53
 • Suç, Sapma ve Ceza 100:42:18
 • Suç, Sapma ve Ceza 200:19:20
 • Hile Teorisine Giriş00:51:50
 • Hukuki Deliller 100:51:36
 • Hukuki Deliller 200:51:21
 • Soruşturma ve Yazışma Teknikleri00:34:55
 • Sorgulama ve Araştırma İlkeleri00:42:54
 • Tutanaklar01:16:01
 • Dava Destek Hizmetleri 100:48:33
 • Dava Destek Hizmetleri 200:41:29
 • Dava Destek Hizmetleri 300:35:13
 • Uzman Tanıklık 101:05:17
 • Uzman Tanıklık 200:40:42
 • Uzman Tanıklık 300:51:06
 • Hile Yolsuzluk ve Suistimal Araştırmacılığı 100:26:07
 • Hile Yolsuzluk ve Suistimal Araştırmacılığı 200:38:54
 • Hile Yolsuzluk ve Suistimal Araştırmacılığı 300:34:59
 • Hile Yolsuzluk ve Suistimal Araştırmacılığı 400:31:41
 • Hile Yolsuzluk ve Suistimal Araştırmacılığı 500:11:29
 • Adli Muhasebe ve Konkordato 100:47:31
 • Adli Muhasebe ve Konkordato 200:34:00
 • Hile Önleme Teknikleri 100:48:28
 • Hile Önleme Teknikleri 200:41:40
 • Belge, Yazı ve İmza İncelemeleri 100:53:19
 • Belge, Yazı ve İmza İncelemeleri 200:40:24
 • Yalan Tanıklık ve Yalan Tespit Yöntemleri 100:50:23
 • Yalan Tanıklık ve Yalan Tespit Yöntemleri 200:40:13
 • Yalan Tanıklık ve Yalan Tespit Yöntemleri 300:41:03
 • Bankacılıkta Dolandırıcılık ve ve Hile Tespitleri 100:44:07
 • Bankacılıkta Dolandırıcılık ve ve Hile Tespitleri 200:57:47
 • İnşaat Sektöründe Hile 00:52:15
 • Otel Sektöründe Hile 00:36:02
 • Sigorta Sektöründe Hile 100:40:23
 • Sigorta Sektöründe Hile 200:39:41
 • Fail ve Mağdur 100:43:22
 • Fail ve Mağdur 200:46:46
 • Örnek Uygulama 100:54:12
 • Örnek Uygulama 200:38:36
 • Hizmet Sektöründe Hile 01:08:38
 • Çalışan Hilesi 100:38:05
 • Çalışan Hilesi 200:34:48
 • Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı Örnek Olay 1 Video 100:34:54
 • Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı Örnek Olay 1 Video 200:41:45
 • Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı Örnek Olay 200:55:57
 • Örnek Raporlar 1 ve 200:41:19
 • Örnek Raporlar 3 ve 400:37:10
 • Örnek Rapor 500:25:31
 • Örnek Rapor 600:27:02
 • Örnek Raporlar 7 - 8 ve 900:26:32
 • Örnek Rapor 1000:26:06
 • Örnek Rapor 1100:20:51
 • Örnek Rapor 1200:33:58
 • Örnek Rapor 1300:36:48
 • Örnek Rapor 1400:33:17
 • Derslerin Bitişi - Özet Bilgilendirme - Tavsiyeler00:21:05

About instructor

Eğitmen
Name : Selçuk Gülten
Reviews : 3 Reviews
Student : 24 Students
Eğitimler : 5 Eğitimler

Reviews

5
Based on 3 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars

HÜSEYİN TAŞKIN - Mon, 18-Apr-2022

Hasan Bulut - Tue, 10-May-2022

Muhasebe alanının içinde olmamıza rağmen Adli Muhasebe çok derin bir alan.Selçuk hoca akılda kalıcı ve örnek olaylarla anlatım sağlıyor.Tavsiye ederim başarılı bir eğitim olmuş.

yılmaz önder - Tue, 10-May-2022