Adli Belge ve Sahtecilik İncelemeleri Eğitimi

Açıklama

Bir hakkın doğmasına veya kaybolmasına sebep olan ve bu durumu ispatlamaya yarayan herhangi şekil, işaret, sembol ve yazı içeren, olayın doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kullanılan her türlü değerli belgeye Adli Belge denilmektedir. Adli Belge ve Sahtecilik İnceleme Eğitiminde, değerli belgelerde yapılan bozma ve değiştirme gibi sahtecilikler, herhangi el yazısının ve/veya imzanın aynı kişiye ait olup olmadığının tespiti gibi konular işlenecektir. Çeşitli uyuşmazlıklardan doğan durumlarda tahrifatın tespitini Adli Belge İnceleme Uzmanları yapar. 

Ülkemizde sahtecilik vakalarındaki yaygınlık, sahte imza kullanmak ya da çek-senette bir değişiklik yapmak suretiyle dolandırıcılık vakalarındaki artış bu alanda oluşan bilirkişilik ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Wise Academy’den almış olduğunuz Adli Belge ve Sahtecilik eğitimi sonunda bu alanda ehliyetli bireyler olarak kendinizi geliştirebilir ve bilirkişilik yaparak ek gelir elde edebilirsiniz. Bu eğitimde, grafolojik inceleme, imza ve yazı incelemesi yanında, sahte çek-senet incelemesi, kıymetli evraklarda yapılan tahrifat tespitleri, nüfus cüzdanı, ehliyet, diploma, gibi değerli belgelerde yapılan sahteciliklerin tespiti ve raporlanması anlatılmıştır.

Adli Belge Uzmanlığına dair tüm detaylara vakıf olacağınız kapsamlı bir eğitimle adli belge incelemesi yapabilecek, bilirkişilik kapsamında bilimsel mütalaa hazırlayabileceksiniz. Eğitimin sonrasında pahalı olmayan el tipi inceleme cihazıyla özel bilirkişilik yapmaya imkân sağlayan bu eğitim, temel ve ileri düzey seviyede en iyi uygulama örnekleriyle sunulmuştur.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yazı İncelemeleri

 • Giriş ve Yazının Tanımı
 • Yazının Tarihsel Gelişimi
 • El Yazısının Nitelikleri
 • Yazının Aidiyet Tespiti
 • Samimi Mukayese Yazılar
 • Huzurda Alınmış Yazılar
 • Değiştirme Gayreti İçerisinde Yazılan Yazılar
 • Yazıların Karşılaştırılması ve Kanaat Beyanı

İmza İncelemeleri

 • Dersin İçeriği
 • İmzanın Tanımı
 • İmzanın Yapısı
 • İmzanın Çeşitleri
 • Yasalarımızda İmza
 • İmzanın Kanuni Unsurları
 • Orijinal İmza ve Özellikleri
 • Gerçek İmzaların Kaligrafisini Etkileyen Faktörler 
 • İmza Sahteciliği Türleri
 • Sahte İmzaların Tespiti
 • Şüpheli Gerçek İmzalar
 • İmzanın İnceleme Aşamaları
 • İmza Atan Kişinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 • İmza Çeşitleri Örnekleri
 • Günlük Yaşantıdaki İmza Türleri
 • İmzanın Zamanlı Değişimi
 • Eğitim Sonrası İmza Değişikliği 
 • Örnek Vaka Çalışması 1
 • Örnek Vaka Çalışması 2
 • Örnek Vaka Çalışması 3
 • Örnek Vaka Çalışması 4
 • Örnek Vaka Çalışması 5
 • Örnek Vaka Çalışması 6

Sahtecilik

 • Belgenin Tanımı ve Unsurları
 • Belge Türleri
 • Sahtecilik Nedir
 • Külli Sahtecilik
 • Kısmi Sahtecilik
 • İlave Yöntemiyle Yapılan Sahtecilik
 • Silme Yöntemiyle Yapılan Sahtecilik
 • Karalama-Lekeleme Yöntemiyle Yapılan Sahtecilik
 • Yakma ve Yırtma Yöntemiyle Yapılan Sahtecilik
 • Uydurma Suretiyle Oluşturulan Belgeler
 • Hayali Belgeler
 • Kamuflaj Belgeler
 • Temel Sahtecilik Özet
 • Sahte Belgelere İstinaden Alınan Belgeler
 • Kısmi Sahtecilik Örnek (Fotoğraf Değişikliği)
 • Kısmi Sahtecilik Örnek (Sürşarj)
 • Kısmi Sahtecilik Örnek (İlave)
 • Bilirkişi ve Nitelikleri Çerçeveli
 • Rapor Yazım Kuralları Çerçeveli

BU EĞİTİMİ KİMLER ALMALI?

 • Adalet Bakanlığı Personeli, 
 • Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve mezunları, 
 • Akademisyenler, 
 • Avukatlar, Hakimler ve Savcılar, 
 • Bankacılar, Denetçiler, 
 • Emniyet Mensupları, Gümrük çalışanları,
 • Mali İşler, Müfettişler, Noter ve Sigorta çalışanları,  
 • Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

 

 

Ne Öğreneceksin?
 • Adli Belge İnceleme disiplininin ne olduğu, temel prensipleri, kullanılan alanları, güçlü ve zayıf yönleri,

 • Adli Belge İnceleme Yöntemleri,

 • İncelemelerde kullanılan analiz yöntemleri,

 • Disiplinin yararlandığı cihazlar hakkında temel bilgi,

 • Yazı, İmza, Parmak izi, Sahte Belge İncelemelerinde temel kavram, prensip ve genel kabuller,

 • Adli Belge İnceleme alanında düzenlenmiş raporların içeriğinin anlaşılması ve vaka bazında değerlendirme,

 • Sonuçların yorumlanması ve mahkemede kullanımı,

 • Örnek vaka analizleri.


Gereklilikler

Dersler

 • 50 Dersler
 • 03:36:25 Saat
 • Giriş ve Yazının Tanımı00:05:54
 • Yazının Tarihsel Gelişimi00:05:36
 • El Yazısının Nitelikleri00:14:32
 • Yazının Aidiyet Tespiti00:01:34
 • Samimi Mukayese Yazılar00:03:56
 • Huzurda Alınmış Yazılar00:09:30
 • Değiştirme Gayreti İçerisinde Yazılan Yazılar00:02:47
 • Yazıların Karşılaştırılması ve Kanaat Beyanı00:05:37
 • Dersin İçeriği00:01:41
 • İmzanın Tanımı00:02:58
 • İmzanın Yapısı00:01:25
 • İmzanın Çeşitleri00:02:56
 • Yasalarımızda İmza00:09:20
 • İmzanın Kanuni Unsurları00:03:12
 • Orjinal İmza ve Özellikleri00:04:22
 • Gerçek İmzaların Kaligrafisini Etkileyen Faktörler00:14:03
 • İmza Sahteciliği Türleri00:11:30
 • Sahte İmzaların Tespiti00:00:47
 • Şüpheli Gerçek İmzalar00:05:01
 • İmzanın İnceleme Aşamaları00:06:45
 • İmza Atan Kişinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar00:01:02
 • İmza Çeşitleri Örnekleri00:00:56
 • Günlük Yaşantıdaki İmza Türleri00:01:12
 • İmzanın Zamanlı Değişimi00:00:53
 • Eğitim Sonrası İmza Değişikliği00:00:22
 • Örnek Vakaa Çalışması 100:01:32
 • Örnek Vakaa Çalışması 200:00:56
 • Örnek Vakaa Çalışması 300:01:25
 • Örnek Vakaa Çalışması 400:00:46
 • Örnek Vakaa Çalışması 500:00:54
 • Örnek Vakaa Çalışması 600:00:35
 • Belgenin Tanımı ve Unsurları00:04:27
 • Belge Türleri00:04:22
 • Sahtecilik Nedir?00:03:29
 • Külli Sahtecilik00:04:51
 • Kısmi Sahtecilik00:06:52
 • İlave Yöntemiyle Yapılan Sahtecilik00:03:32
 • Silme Yöntemiyle Yapılan Sahtecilik00:04:22
 • Karalama – Lekeleme Yöntemiyle Yapılan Sahtecilik00:03:18
 • Yakma ve Yırtma Yöntemiyle Yapılan Sahtecilik00:04:19
 • Uydurma Suretiyle Oluşturulan Belgeler00:02:01
 • Hayali Belgeler00:03:35
 • Kamuflaj Belgeler00:01:05
 • Temel Sahtecilik Özet00:01:14
 • Sahte Belgelerle İstinaden Alınan Belgeler00:02:26
 • Kısmi Sahtecilik Örnek (Fotoğraf Değişikliği)00:01:28
 • Kısmi Sahtecilik Örnek (Sürşarj)00:01:47
 • Kısmi Sahtecilik Örnek (İlave)00:02:26
 • Bilirkişi ve Nitelikleri00:09:31
 • Rapor Yazım Kuralları00:27:21

About instructor

Eğitmen
Name : Wise Academy
Reviews : 5 Reviews
Student : 21 Students
Eğitimler : 20 Eğitimler

Reviews

5
Based on 1 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars

ESMA ŞEKER - Mon, 30-May-2022