Adli Balistik Uzmanlık Eğitimi

Açıklama

Balistik kelimesinin kökeni Roma İmparatorluğuna dayanmaktadır. Roma ordusu tarafından kuşatmalarda, büyük ok ve gülleleri kale surlarına ve istihkâmlara atmak için kullanılan mancınığa Latincede “Balista” denilmekteydi. Bu silahı kullanan personelin hedefe isabeti sağlamak amacıyla hesaplamalar yapması ve silahı ayarlaması, modern balistiğin ilk uygulamalarını oluşturdu.

  Balistik biliminin günümüz manasıyla tanımı: Fişeğin ateşlenmesiyle, yanma odasında (fişek yatağı) ve namluda meydana gelen basınç-ısı değişimlerini, mermi çekirdeğinin namlu içerisindeki ivmeli hareketini, mermi çekirdeğinin havadaki hareketini, mermi çekirdeğinin hedef üzerindeki etkilerini, inceleyen bilim dalıdır.

 Adli Balistik, ateşli ve ateşsiz silahların kullanıldığı olaylarda olay yerinden elde edilen balistik bulguların, balistiğin alt bilim dallarının temel kaideleri ve Adli Balistik Biliminin metotlarını kullanarak inceleyen, bulguların, delil kimliğine kavuşturulduğu bilim dalıdır. Bu nedenle ateşli ve ateşsiz silahla işlenen davalarda bilirkişilik yapmak isteyen bir kişi, adli balistiğin konuları olan iç balistik, dış balistik, ara balistik ve hedef balistiği gibi konularda yetkinlik sahibi olması gerekir.

EĞİTİMİN iÇERİĞİ

 • Balistiğe Giriş
 • Silahların Tarihsel Seyri
 • Ateşli Silahlar
 • İç Balistik
 • Ara Balistik
 • Dış Balistik
 • Hedef Balistiği
 • Atış Artıklarının İncelenmesi ve Yorumlanması
 • Atış Mesafesi
 • Atışın Yeniden Yapılandırılması
 • Bilirkişilik Raporu
 • Örnek Vaka İncelemeleri

KİMLER BU EĞİTİMDEN YARARLANABİLİR?

 • Polisler
 • Hakimler
 • Savcılar
 • Askerler
 • Jandarma personeli
 • Avukatlar
 • Adli Tıp personel
 • Mühendisler
 • Temel bilim eğitimini Almış Ön Lisans ve Lisans Mezunları
 • Farklı uzmanlık alanlarında Adli Bilirkişilik yapan kişiler bu eğitimi alabilir

NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Ülkemizde ateşli silahla işlenen vakaların fazla olması, özellikle bu alanda oluşan özel bilirkişilik ihtiyacını öne çıkarmıştır.

Eğitimi aldıktan sonra herhangi bir donanıma ihtiyacı duymadan bilirkişilik yapmaya imkân sağlayan bu eğitim, sizlere bu alandaki ileri seviyede en iyi uygulama örnekleriyle sunulmuştur.

KAZANIMLAR

 • Bu eğitim sonunda kendinizi geliştirerek avukatlarla çalışabilir ve onların müvekkilleri için bilimsel mütalaa yazabilirsiniz. 
 • Emniyet ya da TSK çalışanı iseniz Adli Balistik alanında Uzmanlığa sahip olarak alanınızı değiştirip meslekte kendinizi geliştirebilirsiniz.

Ne Öğreneceksin?
 • Bu eğitim sonunda kendinizi geliştirerek avukatlarla çalışabilir ve onların müvekkilleri için bilimsel mütalaa yazabilirsiniz.

 • Avukatlar, Adli balistik inceleme uzmanlığı eğitimini alarak, bu yönünüzle diğer meslektaşlarınızın hem bilginiz ve beceriniz hem de daha fazla gelir elde etme konusunda bir adım daha önüne geçebilirsiniz. Bu tarz dosya alımlarında öne çıkarak, davalarınızdaki ağırlığınızı arttırabilir, mağduriyetin ispatı, suçsuzluğun ortaya çıkarılması veya suç vasfının değiştirilmesinde daha geniş bir öngörü ortaya koyabilirsiniz.

 • Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın istediği standartları yerine getirerek bilirkişilik yapmaya hak kazanabilir ayrıca hukuk bürolarına danışmanlık yapabileceğiniz gibi suça bulaşan veya mağduriyet yaşayanların inceleme taleplerinde danışmanlık hizmeti verebilirsiniz.


Gereklilikler

Dersler

 • 22 Dersler
 • 06:30:37 Saat
 • Balistiğe Giriş00:11:55
 • Silahların Tarihsel Seyri00:11:03
 • Ateşli Silahlar00:08:13
 • İç Balistik 100:05:40
 • İç Balistik 200:26:27
 • İç Balistikte Mermi Çekirdeği ve Kovan Mukayesesi 100:24:25
 • İç Balistikte Mermi Çekirdeği ve Kovan Mukayesesi 200:11:09
 • Ara Balistik00:09:59
 • Dış Balistik00:27:05
 • Hedef Balistiği 100:30:05
 • Hedef Balistiği 200:15:44
 • Hedef Balistiği 300:18:44
 • Atış Artıklarının İncelenmesi00:25:45
 • Ellerdeki Atış Artıklarının İncelenmesi00:09:51
 • Atış Artıklarının Raporlanması00:10:38
 • Atış Mesafesi00:12:43
 • Atışın Yeniden Yapılandırılması 00:23:22
 • Atışın Yeniden Yapılandırılması Örnek Vaka İncelemesi 00:12:40
 • Atışın Yeniden Yapılandırılmasının Temel Aşamaları00:16:35
 • Bilirkişilik Raporu00:38:45
 • Örnek Vaka İncelemesi - 100:24:02
 • Örnek Vaka İncelemesi - 200:15:47

About instructor

Eğitmen
Name : Wise Academy
Reviews : 5 Reviews
Student : 21 Students
Eğitimler : 20 Eğitimler

Reviews

0
Based on 0 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars